Az IPBES célja és eredményei

A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform-ot (IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) az IPCC mintájára hozták létre a kormányok a biológiai sokféleség és a természet által nyújtott ún. ökoszisztéma szolgáltatások globális helyzetének tudományos értékelésére. Jelenleg 132 ország a tagja, többek között USA, Kína, Oroszország, Brazília, India, Ausztrália, Dél-Afrika, valamint az európai országok többsége, köztük hazánk is. Az IPBES célja, hogy a kormányzati döntéshozók által elfogadott tudományos munkaprogramjának megvalósítása révén olyan szakmai jelentéseket (assessments) készítsen, amelyek értékelik a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások globális és regionális helyzetét a rendelkezésre álló tudományos és szakmai tudás alapján. Mindez az EU Biodiverzitás Stratégiájának célkitűzéseivel is összhangban van.

Az IPBES a globális biodiverzitás-politika tudomány és szakpolitika közötti párbeszédét megvalósító legfőbb szervezetévé vált (science-policy interface).

Az IPBES szakmai irányítását a tudományos életből választott, 25 fős ún. Multidisciplinary Expert Panel (MEP) látja el. A MEP feladata az IPBES teljes tudományos munkaprogramjának kialakítása, illetve szakmai vezetése (az egyes globális szakértői csoportok munkájának koordinálása), a szakértői tanulmányok integrálása. A MEP tagjai választják ki a kormányok és egyéb szakmai szervezetek által nominált szakértők közül a munkában résztvevőket.